26 września, 2023
Bezpieczne ładowanie akumulatorów do wózków widłowych.

Bezpieczne ładowanie akumulatorów do wózków widłowych.

Bezpieczne ładowanie akumulatorów to bardzo ważne zagadnienie na wszystkich obiektach, na których wykorzystuje się elektryczne wózki widłowe. Obecnie zaś, takich obiektów jest stale coraz więcej, co wynika z wielu zalet, jakimi charakteryzują się wózki elektryczne. Przede wszystkim nie zatruwają one wewnętrznej atmosfery, a tym samym nie stanowią zagrożenia dla pracowników na obiekcie. Ważną kwestią są także koszty, bowiem ich eksploatacja okazuje się być tańsza niż wózków spalinowych czy też gazowych. Dlatego też, bezpieczne ładowanie akumulatorów powinno być tutaj priorytetem, tym bardziej, iż w trakcie procesu ich ładowania będziemy mieć do czynienia z pewnymi zagrożeniami.

Co zrobić aby osiągnąć bezpieczne ładowanie akumulatorów?

Przede wszystkim, tutaj musimy sobie powiedzieć jasno i wyraźnie. Bezpieczne ładowanie akumulatorów możliwe jest tylko i wyłącznie w odrębnym, przystosowanym do celu pomieszczeniu. To pomieszczeni to po prostu akumulatorownia, która powinna być dostosowana do wszystkich wymagań dla tego typu pomieszczeń. Niestety, w dalszym ciągu, w wielu firmach akumulatory są ładowane bezpośrednio na hali produkcyjnej, pomimo świadomości zagrożeń, jakie to za sobą pociąga. Jest to absolutnie niedopuszczalne i grozi poważnymi konsekwencjami. Warto więc sprawdzić, jak powinno wyglądać pomieszczeni akumulatorowni, aby możliwe stało się w pełni bezpieczne ładowanie akumulatorów do eksploatowanych na obiekcie, elektrycznych wózków widłowych.

Pomieszczenie akumulatorowni.

Odpowiednie przygotowane pomieszczeni akumulatorowni zagwarantuje nam w pełni bezpieczne ładowanie akumulatorów do wózków widłowych. Aby jednak tak mogło się stać, musimy przyjrzeć się temu, jak należy takowe pomieszczenie przygotować i wyposażyć. W tym przypadku kluczowe będą następujące elementy:

  • Podłogi i ściany pomieszczenia powinny być wyłożone materiałem kwasoodpornym
  • Instalacja elektryczna powinna cechować się brakiem iskrzenia
  • Należy do pomieszczenia doprowadzić bieżącą, zimną wodę.
  • Należy zainstalować nowoczesne systemy detekcji wodoru, które będą wychwytywać ewentualne ulatnianie się tego skrajnie niebezpiecznego gazu.
  • Pomieszczenie powinno być wyposażone w wysoce wydajny system wentylacji mechanicznej.

Dopiero tak przygotowane pomieszczenie będzie umożliwiać nam bezpieczne ładowanie akumulatorów. Kluczową rolę odgrywa tutaj oczywiście system detekcji wodoru. Centrala alarmowa powinna być podłączona do czujników wodoru i w razie wychwycenia zbyt dużego stężenia tego gazu, powinna uruchomić alarm wizualny i dźwiękowy, aby załoga mogą rozpocząć proces ewakuacji z obiektu w sytuacji zagrożenia. Centrala powinna także natychmiast odłączyć zasilanie od całego pomieszczenia i uruchomić system wentylacji mechanicznej na 100% wydajności.

Podsumowanie.

Musimy tutaj więc pamiętać, iż bezpieczne ładowanie akumulatorów jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki inwestycjom w odpowiednie rozwiązania technologiczne. W przeciwnym razie, ryzykujemy bardzo poważnymi konsekwencjami. Ewentualne ulatnianie się wodoru może doprowadzić do pożaru bądź też silnego wybuchu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *