4 grudnia, 2023
Bypassy ściekowe

Bypassy ściekowe

Bypassy ściekowe to rozwiązanie pozwalające na skuteczne zabezpieczenie tłoczenia ścieków w przepompowniach na czas usuwania awarii lub też przeprowadzania prac serwisowych lub modernizacyjnych. W celu przygotowania bypassu ściekowego należy zastosować odpowiednio dobraną armaturę oraz pompę, zapewniającą odpowiednią wydajność tłoczenia ścieków. Czasami, w sytuacjach wyjątkowych, stosowanych jest kilka pomp połączonycc w jedną baterię pompową, zapewniającą odpowiedni poziom wydajności.

Co to są bypassy ściekowe i z czego się składają?

Tak jak już to powiedzieliśmy, bypass ściekowy to swego rodzaju obejście w linii tłoczenia ścieków, wykonywane w celu usuwania awarii, czy też przeprowadzania różnorodnych prac serwisowych i modernizacyjnych na linii. Bypassy ściekowe będą niezbędne na przykład w przypadku usuwania awarii rurociągu ściekowego, czy też w przypadku konieczności przeprowadzenia serwisu głównej pompy tłocznej w przepompowni ścieków.

Pompy składające się na bypassy ściekowe mogą być napędzane zarówno silnikiem elektrycznym jak i spalinowym.
Bardzo ważnym elementem jest cała armatura, czyli wszystkie rury ssawne oraz tłoczne, wraz z niezbędnymi kolektorami, zaworami czy też kolankami. Wybór właściwego rozwiązania w tym zakresie jest dość skomplikowany, toteż najlepiej jeśli zajmie się nim firma, która na co dzień realizuje tego typu rozwiązania.

Wybór właściwej pompy do bypassów ściekowych.

Kwestią kluczową będzie wydajność jednostki pompowej w bypassach ściekowych. Wybór odpowiedniej pompy do bypasów ściekowych jest więc kwestią najważniejszą, przekładającą się na powodzenie całego przedsięwzięcia. Zbyt słaba pompa sprawi, iż cały system nie będzie wydolny na tyle, aby utrzymać przepustowość naprawianych linii kanalizacyjnych.

Każda instalacja bypassu ściekowego powinna być także precyzyjnie zaprojektowana. W każdym przypadku będziemy mieć bowiem do czynienia z indywidualnymi cechami. Musimy ustalić wysokość podnoszenia, głębokość zasysania, wydajność pompowania, jak również określić średnicę rur tłocznych i ssawnych, niezbędnych do wykonania bypassu.

Jest to jednym słowem zadanie wymagające odpowiednie wiedzy, bez której bypassy ściekowe po prostu nie osiągną zakładanej wydajności, a to oczywiście uniemożliwi przeprowadzenie zakładanych prac serwisowych czy też naprawczych.

Podsumowanie.

Należy więc jeszcze raz podkreślić, iż bypassy ściekowe muszą być bardzo dokładnie zaprojektowane, z uwzględnieniem wszystkich parametrów. Najlepiej więc, jeśli tego typu kwestię zrealizuje firma zajmująca się na co dzień projektowaniem i instalacjami bypassów ściekowych. Jedną z tego typu firm jest chociażby PHUP Klaudia Sp. z o.o. z Ustronia. Firma zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem do użytku bypassów ściekowych od wielu już lat. Jest także przedstawicielem wielu marek pomp do bypassów ściekowych, dzięki czemu, posiada bardzo dobre zaplecze do wykonania praktycznie każdego rodzaju bypassu ściekowego. Przy tego typu zadaniach warto więc skorzystać z doświadczenia jej pracowników, co na pewno przyczyni się do skutecznej realizacji konkretnych zadań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *