26 września, 2023
Czy ubezpieczenie rolne musi być drogie?

Czy ubezpieczenie rolne musi być drogie?

Każdy rolnik musi posiadać ubezpieczenie rolne, a najważniejszym jest OC. Nie jest to nic nowego, ponieważ obowiązek nałożono już 1976 roku, z późniejszymi zmianami, a jego celem jest zmniejszenie dotkliwości skutków działań rolników na rzecz osób trzecich, a także możliwość wypłaty odszkodowań za straty poniesione wskutek klęsk żywiołowych, a także zniszczenia i uszkodzenia mienia lub utraty życia czy spowodowania trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Co zawiera obowiązkowe ubezpieczenie rolne?

Polisa ubezpieczeniowa z założenia powinna pokryć wszystkie szkody powstałe w wyniku odpowiedzialności cywilnej rolnika, a także osób trzecich i zatrudnionych w gospodarstwie pracowników. Mówiąc o ubezpieczeniach warto podkreślić, że ubezpieczenie rolne powinno obejmować także budynki i pojazdy. Obowiązek dotyczy wszystkich budynków, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego. Ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach jasno definiuje, że wszystkie obiekty budowlane o powierzchni pow. 20 m2 będące trwale związane z gruntem muszą być objęte ubezpieczeniem.

Czym różni się budynek gospodarczy od budynku gospodarstwa rolnego?

ubezpieczenie rolneWarto podkreślić, iż najtańsze ubezpieczenie budynków dla rolników obejmuje budynki gospodarstwa rolnego, nie budynki gospodarcze. Zasadnicza różnica wynika z tego, że nie każde gospodarstwo jest definiowane jako rolne. Aby tak było powierzchnia gospodarstwa musi przekraczać 1 ha powierzchni. W przypadku mniejszych gospodarstw ubezpieczenie rolne nie jest już obowiązkowe. Podsumowując, jeśli dom znajduje się na wsi, a łączna powierzchnia posiadanego gruntu nie przekracza 1 ha, wystarczy wykupić zwykłą polisę mieszkaniową, która obejmie ochroną także budynki gospodarcze. Co niezmiernie ważne, same budynki nie podlegają ubezpieczeniu, ponieważ wcześniej trzeba objąć polisą dom.

Jaki jest zakres ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego?

Umowę ubezpieczeniową zawiera się na okres 12 miesięcy, a polisa obejmuje:

  • budynki mieszkalne i gospodarcze,
  • z tytułu polisy przysługuje odszkodowanie spowodowane zdarzeniami losowymi takimi jak: pożar, huragan, powódź, uderzenia pioruna, osuwanie się gruntu, opady śniegu, zejścia lawiny, podtopienia, itp.,
  • ubezpieczenie rolne nie obejmuje tych budynków, które są przeznaczone do rozbiórki lub ich stan wykazuje 100 proc. zużycia,

Podsumowanie

Budynek gospodarczy nie jest tym samym co budynek gospodarstwa rolnego, więc jeśli powierzchnia nieruchomości zajmuje poniżej 1 ha ubezpieczenie jest dobrowolne, natomiast ubezpieczenie rolne musi posiadać każdy rolnik. Obowiązek ten reguluje ustawa, a za brak polisy grożą kary finansowe. Zawarcie umowy z ubezpieczycielem może w znacznym stopniu zabezpieczyć interesy nie tylko rolnika, ale także osób trzecich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *