26 września, 2023
Filtracja powietrza w warsztacie lakierniczym.

Filtracja powietrza w warsztacie lakierniczym.

Odpowiednia filtracja powietrza w warsztacie lakierniczym to podstawa utrzymanie wysokiej jakości realizowanych prac lakierniczych. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby skutecznie przechwytywać wszystkie, unoszące się w powietrze lotne zanieczyszczenia. Mogą one bowiem przedostawać się do strefy nakładania lakieru, gdzie będą prowadzić do obniżenia jakości powłok lakierniczych. Możemy więc powiedzieć, iż filtracja powietrza w warsztacie lakierniczym ma na celu właśnie zapewnienie sobie dogodnych warunków do poprawnej realizacji prac lakierniczych.

Jak realizowana jest filtracja powietrza w warsztacie lakierniczym?

Proces ten realizowany jest niejako dwuetapowo. W pierwszym etapie przechwytywane będą zanieczyszczenia pochodzenia zewnętrznego. Przedostają się one do warsztatu wraz z wtłaczanym do niego świeżym powietrzem. Musimy bowiem pamiętać, iż powietrze atmosferyczne z zewnątrz jest pełne lotnych zanieczyszczeń, których musimy się koniecznie pozbyć. W tym celu, centrala nawiewno-wywiewna, powinna być zaopatrzona w odpowiedniej klasy filtry kieszeniowe, które będą w stanie skutecznie wychwytywać wszystkie lotne zanieczyszczenia pochodzenia zewnętrznego.

Niemniej jednak, nawet przy wysokiej skuteczności systemu filtracji zanieczyszczeń zewnętrznych, w warsztacie powstają jeszcze zanieczyszczenia pochodzenia wewnętrznego. Erozja wszystkich elementów betonowych, drewnianych i metalowych prowadzi do powstawania drobinek pyłu i kurzu, który następnie jest wzbijany w powietrze poprzez przemieszczających się na warsztacie pracowników. Skuteczna filtracja powietrza w warsztacie lakierniczym, będzie kłaść nacisk także na tego typu zanieczyszczenia, które mogą prowadzić do obniżenia jakości realizowanych prac lakierniczych. W tym celu wykorzystywane będą filtry podłogowe i sufitowe w branży lakierniczej. Są to specjalne filtry osadowe, które wiążą wewnątrz swojej struktury wszystkie zanieczyszczenia, które na nich osiadły.

Dlaczego zanieczyszczenia są takim zagrożeniem.

Skoro filtracja powietrza w warsztacie lakierniczym jest tak bardzo istotna, to warto powiedzieć sobie, jakie zagrożenia niesie za sobą, swobodnie unoszący się pył i kurz. Otóż może on mieszać się z mgiełką lakiernicza w strefie nakładania lakieru i wraz z nią osiadać na lakierowanych płaszczyznach. Skutkiem tego, powierzchnia lakierowana będzie już wstępnie osłabiona a jej jakość będzie pozostawiać wiele do życzenia. Nie będzie możliwe uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni powłoki lakierniczej, a to przekłada się na niższą jakość wizualną. Co więcej, taka powierzchnia będzie także mniej odporna na działanie czynników zewnętrznych, chociażby atmosferycznych. Po prostu szybciej i łatwiej zacznie odchodzić. W przypadku poważnych prac lakierniczych, jest to po prostu nie do pomyślenia.

Podsumowanie.

Można więc powiedzieć, iż filtracja powietrza w warsztacie lakierniczym odgrywa niesamowicie istotną rolę ze względu na osiągnięcie wysokiej jakości realizowanych prac lakierniczych. Dlatego też, inwestycje w filtry podłogowe czy też centralę nawiewno-wywiewną to podstawa, jeśli myślimy o osiągnięciu wysokiej jakości realizowanych prac lakierniczych. Warto więc o tym pamiętać i jeśli tylko dysponujemy odpowiednimi środkami, inwestować w filtrację powietrza w warsztacie lakierniczym. Tylko w taki sposób można będzie realnie podnosić jakość świadczonych usług lakierniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *