26 września, 2023
Prawidłowe użytkowanie lamp UV.

Prawidłowe użytkowanie lamp UV.

Prawidłowe użytkowanie lamp UV będzie przekładać się przede wszystkim na ich żywotność, ale także na przebieg procesu, w którym są one eksploatowane. Chodzi tutaj głównie o kwestię tego, aby wykorzystywane lampy UV były w pełni sprawne i gwarantowały prawidłowy poziom promieniowania UV. W przeciwnym bowiem razie, proces technologiczny w którym są wykorzystywane, może nie przebiegać w pełni prawidłowo. Aby mieć zaś pewność, że użytkowane lamp będzie przebiegać prawidłowo, powinniśmy dbać o ich sprawność techniczną. Można więc powiedzieć, iż prawidłowe użytkowanie lamp UV, będzie uwzględniać przede wszystkim ich przeglądy techniczne oraz regularne serwisowanie.

Co nam zapewnia prawidłowe użytkowanie lamp UV?

Aby określić sobie korzyści, jakie niesie za sobą prawidłowe użytkowanie lamp UV, powinniśmy w pierwszej kolejności zdać sobie sprawę z tego, jakie korzyści daje ich użytkowanie w ogóle. Możemy się tutaj posłużyć ciekawym przykładem ich zastosowania w elektronice czy też elektronice. W tych przypadkach, są one wykorzystywane do utwardzania spoin klejowych, w wyjątkowo krótkim czasie. Prawidłowo pracujące lampy UV, pozwalają nam na utwardzanie spoin klejowych w czasie krótszym niż dwadzieścia sekund. Jest to więc znaczne przyspieszenie całego procesu produkcji. Klejenie elementów nie musi już zajmować kilku godzin, toteż wiele firm zajmujących produkcją tego typu, może osiągnąć realne korzyści poprzez prawidłowe użytkowanie lamp UV.

Jeśli jednak nie będą przestrzegane podstawowe zasady eksploatacji lamp UV, może dojść do nieprawidłowości produkcyjnych. Lampy UV mają swoją określoną żywotność, po upływie której, zachodzi ryzyko, iż nie będą prawidłowo emitować promieniowania UV. Jeśli do tego dojdzie przy utwardzaniu spoin klejowych to w wyniku otrzymamy nieprawidłowo utwardzone spoiny, z dodatkowym osłabieniem wiązania. Wynika to z faktu tego, iż podczas utwardzania, spoina się kurczy i napręża. Jeśli więc część spoiny będzie nieprawidłowo naświetlana, to druga część, będzie wiązać szybciej i prowadzić do osłabienia niewłaściwie utwardzanej części.

Jak zapewnić prawidłowość działania lamp UV?

Najprostszym sposobem jest regularne ich testowanie pod tym względem, oraz odstawianie na serwis lamp UV. Trzeba także przestrzegać kwestii żywotności lampy i nie użytkować lamp, które wypracowały już swoje roboczogodziny. Takie lampy należy odstawić na serwis, celem przeprowadzenia właściwych badań i określenia ich dalszej żywotności. Pozwoli to wydłużyć cykl użytkowania lampy i zagwarantuje uniknięcie problemów związanych z używaniem nie w pełni sprawnych lamp UV.

Podsumowanie.

Generalnie, możemy powiedzieć, iż prawidłowe użytkowanie lamp UV to w każdym przypadku ich zastosowania kwestia wpływająca na przebieg całego procesu technologicznego. Jeśli zapewnimy sobie, iż użytkowane będą jedynie w stu procentach sprawne lampy, możliwe stanie się utrzymanie wysokiego poziomu jakości produkcji i uniknięcie kosztownych błędów produkcyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *